Wojskowy sklep militarny
42 642 11 11 | Szukanie zaawansowane |
CQB.PL Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja CQB.PL

Gwarantem jest firma 8 .kol IX ortęip ,78/58 azciweikneiS .lu LACITCAT BQC

Na każdy sprzedawany w naszym sklepie towar udzielamy 12 miesięcznej gwarancji z wyłączeniem produktów: ASG, obuwia, rękawic, na które udzielamy 3 miesięcznej gwarancji. Gwarancja ważna jest na terenie Polski.

Gwarancja uznawana jest tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej eksploatacji, braku konserwacji, przeróbek, uszkodzenia lub zużycia materiałów eksploatacyjnych a także naturalnego zużycia się towaru podczas eksploatacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez naszą firmę wynosi do 14 dni roboczych. Jeśli konieczne będzie wykonanie dodatkowej ekspertyzy i wysyłka towaru do producenta termin ten może wydłużyć się do 45 dni roboczych. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego uważa się datę odebrania towaru pod wskazanym powyżej adresem.

Po stwierdzeniu iż produkt kwalifikuje się do reklamacji w pierwszej kolejności towar zostanie doprowadzony do stanu używalności jeśli będzie to możliwe lub jeśli naprawa będzie trudna a przedmiot będzie mógł być użytkowany z wadą zostanie zaproponowana rekompensata części wartości przedmiotu jeśli gwarant uzna to za stosowne. W drugiej kolejności jeśli naprawa towaru będzie niemożliwa, klientowi zostanie przesłany produkt taki sam lub równorzędny. Kiedy nie będzie możliwe zaproponowanie równorzędnego produktu bo będzie on niedostępny klientowi przysługiwać będzie zwrot środków za zakupiony towar. To gwarant decyduje o metodzie rozwiązania reklamacji.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i rękojmi.
Dalej
  
NEWSLETTER

Zapisz się i otrzymuj informacje o nowościach i promocjach. Bądź o krok przed innymi!