42 642 11 11 | Szukanie zaawansowane |
CQB.PL Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności www.cqb.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.cqb.pl poprzez serwis.

Postanowienia ogólne
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma kaisugaJ zsakuŁ LACITCAT BQC z siedzibą w Łodzi przy 72 azcinwolaM .lu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony może być określeniami takimi jak „Ty, Klient”, „Administrator” – „My, CQB.PL, firma, serwis”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzach na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).
 8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. To użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawne wprowadzanie.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.cqb.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt a także w treści tej polityki prywatności.

Cel i zakres zbierania danych
 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane są przez Administratora w celach księgowych, marketingowych(newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, które podali oni dobrowolnie: Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, Adres(ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres email, numer telefonu
 3. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lp.bqc@ofni
 5. Dane osobowe dotyczące realizacji umowy sprzedaży przechowywane są zgodnie z wymogami czasowymi prawa podatkowego. Pozostałe dane przechowywane są do momentu usunięcia konta przez klienta lub wyrażenia chęci ich usunięcia(jeśli pozwalają na to aktualne przepisy prawa). Dane klienta zapisanego na newsletter przechowywane są do momentu wypisania z newslettera.

Pliki Cookies
 1. Witryna www.cqb.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies dostępna jest w każdym oprogramowaniu(przeglądarce) służącej do przeglądania stron internetowych.


Prawo do kontroli, dostępu i modyfikowania treści swoich danych osobowych oraz ich usuwania.
 1. Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdy użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, czasowego lub stałego wstrzymania zgody na ich przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(m.in UODO). Użytkownik odpowiada za poprawność wprowadzonych danych w formularzach na serwisie www.cqb.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Masz prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora danych.
 8. Masz prawo rezygnacji z newslettera w każdej chwili.
 9. W celu realizacji swoich praw opisanych powyżej, prosimy o kontakt mailowy na adres lp.bqc@ofni

Postanowienia końcowe
 1. Administrator w ramach swoich możliwości robi wszystko stosując środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych. Jest ona adekwatna do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zarabianiem na nich przez osoby nieuprawnione i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przetwarzanych danych osobowych przez osoby nieuprawnione są udostępnione przez usługodawcę.
 3. Jeśli jakieś sprawy są uregulowane tą Polityką prywatności, stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu sklepu internetowego www.cqb.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego.
Dalej
  
NEWSLETTER

Zapisz się i otrzymuj informacje o nowościach i promocjach. Bądź o krok przed innymi!