42 642 11 11 | Szukanie zaawansowane |
CQB.PL Reklamacja i gwarancja

Reklamacja i gwarancja

Reklamacje w sklepie CQB.PL

Reklamację należy składać pod adresem lp.bqc@AMR podając następujące informacje:

1. Numer zamówienia i dane zamawiającego
2. Nazwa reklamowanego produktu najlepiej z bezpośrednim linkiem
3. Dokładny opis reklamacji – kiedy i w jakich okolicznościach dana wada powstała
4. Zdjęcie uszkodzonego produktu – nie jest ono wymagane ale bardzo wskazane, ułatwi wstępną analizę reklamacji jeśli wada widoczna jest gołym okiem

W odpowiedzi na taką wiadomość pracownik poinformuje o dalszych krokach procedury reklamacyjnej. Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

Gwarancja w sklepie CQB.PL

Gwarantem jest firma 8 .kol IX ortęip ,78/58 azciweikneiS .lu LACITCAT BQC

Na każdy sprzedawany w naszym sklepie towar udzielamy 12 miesięcznej gwarancji z wyłączeniem produktów: rękawic, na które udzielamy 3 miesięcznej gwarancji. Gwarancja ważna jest na terenie Polski.

Gwarancja uznawana jest tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej eksploatacji, braku konserwacji, przeróbek, uszkodzenia lub zużycia materiałów eksploatacyjnych a także naturalnego zużycia się towaru podczas eksploatacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez naszą firmę wynosi do 14 dni roboczych. Jeśli konieczne będzie wykonanie dodatkowej ekspertyzy i wysyłka towaru do producenta termin ten może wydłużyć się do 45 dni roboczych. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego uważa się datę odebrania towaru pod wskazanym powyżej adresem.

Po stwierdzeniu iż produkt kwalifikuje się do reklamacji w pierwszej kolejności towar zostanie doprowadzony do stanu używalności jeśli będzie to możliwe lub jeśli naprawa będzie trudna a przedmiot będzie mógł być użytkowany z wadą zostanie zaproponowana rekompensata części wartości przedmiotu jeśli gwarant uzna to za stosowne. W drugiej kolejności jeśli naprawa towaru będzie niemożliwa, klientowi zostanie przesłany produkt taki sam lub równorzędny. Kiedy nie będzie możliwe zaproponowanie równorzędnego produktu bo będzie on niedostępny klientowi przysługiwać będzie zwrot środków za zakupiony towar. To gwarant decyduje o metodzie rozwiązania reklamacji.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i rękojmi.

Dalej