Wojskowy sklep militarny
42 642 11 11 | Szukanie zaawansowane |
CQB.PL Reklamacja

Reklamacja

Reklamację należy składać pod adresem lp.bqc@AMR podając następujące informacje:

1. Dane zamawiającego
2. Numer i data zamówienia
3. Nazwa reklamowanego produktu najlepiej z bezpośrednim linkiem
4. Dokładny opis reklamacji – kiedy i w jakich okolicznościach dana wada powstała
5. Zdjęcie uszkodzonego produktu – nie jest ono wymagane ale bardzo wskazane, ułatwi wstępną analizę reklamacji jeśli wada widoczna jest gołym okiem

W odpowiedzi na taką wiadomość pracownik poinformuje o dalszych krokach procedury reklamacyjnej. Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
Dalej