42 642 11 11 | Szukanie zaawansowane |
CQB.PL Zwrot towaru

Zwrot towaru

Zwrot towaru - sklep militarny CQB.PL

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Takie samo prawo posiada także przedsiębiorca indywidualny jeśli zakup nie miał charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, przypadek szczegółowo opisany w art. 3855 kodeksu cywilnego i ma zastosowanie jedynie w tym wypadku. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno być zawarte na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres:

LACITCAT BQC
8 .kol IX ortęip ,78/58 azciweikneiS .lu
źdóŁ 750-09

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a także przedsiębiorca indywidualny zawierający transakcję opisaną w art. 3855 kodeksu cywilnego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W razie odstąpienia od umowy sprzedawca po dokonaniu weryfikacji zwracanych produktów dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient otrzyma korektę faktury drogą mailową do zatwierdzenia. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Procedura zwrotu trwa zazwyczaj kilka dni roboczych, uprzejmie prosimy o cierpliwość i dokładamy wszelkich starań, aby zwrot został przeprocesowany możliwie najszybciej

Czy możliwa jest wymiana towaru w sklepie CQB.PL?

Jeśli chcą Państwo dokonać wymiany towaru należy wypełnić formularz zwrotu dostępny powyżej a następnie złożyć i opłacić nowe zamówienie. Niestety nie ma możliwości skorzystania z wcześniej przesłanych pieniędzy na poczet wymiany. Pieniądze ze zwrotu zostaną osobno wysłane na Państwa konto w możliwe najszybszym terminie.

Dalej