Wojskowy sklep militarny
42 642 11 11 | Szukanie zaawansowane |
CQB.PL Zwrot towaru

Zwrot towaru

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno być zawarte na piśmie a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres CQB TACTICAL.

LACITCAT BQC
8 .kol IX ortęip ,78/58 azciweikneiS .lu
źdóŁ 750-09

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór dokumentów:

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Dalej