42 642 11 11 | Szukanie zaawansowane |
CQB.PL Regulamin

Regulamin

Regulamin - sklep CQB.PL

§1Warunki Ogólne
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.cqb.pl jest własnością firmy kaisugaJ zsakuŁ LACITCAT BQC z siedzibą w Łodzi przy 72 azcinwolaM .lu, wpisany do Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez ministra gospodarki NIP 97-75-462-827, REGON 888875001.
 2. Adres korespondencyjny, CQB TACTICAL źdóŁ 750-09 ,8 .kol IX ortęip ,78/58 azciweikneiS .lu, mail lp.bqc@ofni
 3. Korzystanie ze sklepu www.cqb.pl i kupowanie produktów od firmy CQB TACTICAL oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie www.cqb.pl wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, chyba że w opisie danego produktu jest napisane inaczej.
 5. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego www.cqb.pl w chwili składania zamówienia.
 6. Zawartość sklepu internetowego www.cqb.pl nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert. Złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 7. Wszystkie promocje na stronie www.cqb.pl skierowane są do klientów detalicznych.
§2 Zamówienie
 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia na stronie lub e-mailem na adres: lp.bqc@ofni.
 2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej, adresu e-mail oraz dostępu do Internetu. Strona CQB TACTICAL korzysta z plików Cookies i informacja o plikach Cookies dostępna jest tutaj https://cqb.pl/page_info.php?pages_id=90 a polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://cqb.pl/page_info.php?pages_id=136
 3. Aby złożyć zamówienie w sklepie za pomocą formularza zamówienia, należy dodać produkty do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” następnie wypełnić formularz zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila. Nie oznacza to jednak zawarcia umowy kupna-sprzedaży a jedynie potwierdzenie złożenia oferty kupna, która przez sklep będzie weryfikowana.
 5. CQB TACTICAL niezwłocznie nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych prześle do klienta e-mail z potwierdzeniem przyjęcie zamówienia do realizacji. Za zawarcie umowy kupna-sprzedaży na odległość uznaje się moment wysłania do Klienta zamówionych produktów przez sklep www.cqb.pl. Umowa zawarta jest w języku polskim.
 6. Płatności za zamówienie można dokonać za pomocą przelewu lub też przy pomocy płatności za pobraniem.
 7. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania Transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane Klienta będą wykorzystywane do celów marketingowych tylko wtedy jeśli klient wyrazi na to zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: lp.bqc@ofni lub też dokonać modyfikacji swoich danych w zakładce „Moje konto”. Firma CQB TACTICAL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.Nr 133 poz. 883. „O ochronie danych osobowych".
 8. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez sklep CQB.PL faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, klient odpowiada za poprawność podanego adresu email). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
§3 Wysyłka towaru
 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, kuriera InPost lub paczkomatu InPost. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień w polu „Adres dostawy”, spedytorem wybranym przez kupującego w owym formularzu. Koszt wysyłki poszczególnym spedytorem zawarty jest zawsze w formularzu zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni od dnia wysłania e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Termin realizacji zamówienia należy liczyć w sposób następujący:
  a. W przypadku wyboru sposobu płatności przelew od dnia wpływu pieniędzy na konto bankowe CQB TACTICAL
  b. W przypadku wyboru sposobu płatności sposobu za pobraniem od dnia przyjęcie potwierdzenia zamówienia do realizacji.
 4. Nie ma możliwości odbioru osobistego towaru zakupionego w sklepie www.cqb.pl
§4 Zwrot towaru i reklamacje
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Takie samo prawo posiada także przedsiębiorca indywidualny jeśli zakup nie miał charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, przypadek szczegółowo opisany w art. 3855 kodeksu cywilnego i ma zastosowanie jedynie w tym wypadku. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno być zawarte na piśmie a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres:

  LACITCAT BQC
  8 .kol IX ortęip ,78/58 azciweikneiS .lu
  źdóŁ 750-09

 2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a także przedsiębiorca indywidualny zawierający transakcję opisaną w art. 3855 kodeksu cywilnego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a także przedsiębiorca indywidualny zawierający transakcję opisaną w art. 3855 kodeksu cywilnego ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami prawa.
§5 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce poświęconej konsumentom. Klient będący konsumentem ma także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR do polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Sprzedawca za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesłania, przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail Klienta ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym.
Dalej